Życzmy sobie, aby radość Bożego Narodzenia,

pozwoliła nam usłyszeć drugiego Człowieka,

a światło Gwiazdy Betlejemskiej, 

ogrzało nasze serca, umocniło nas wzajemną życzliwością, 

niech błogosławieństwo nowo narodzonego Jezusa 

wypełnia dni świąteczne i każdy dzień Nowego Roku 

miłością i pokojem.

 

          Z najlepszymi życzeniami Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy PSP SPSK  im. św. Jana Pawła II w Bieżeniu.

    Przekazujemy także serdeczne życzenia od Pani Prezes SPSK Marii Chodkiewicz  kliknij