Czytam z klasą

W roku szkolnym 2020/2021 klasa I uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Koordynatorem projektu jest p. Aneta Bryła

Cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Projekt składa się z trzech modułów:

 

I MODUŁ – jesienny – od 23.09.2020r. do 21.12.2020r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

 

II MODUŁ – zimowy – od 22.12.2020r. do 20.03.2021r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

 

III MODUŁ – wiosenny – od 21.03.2021r. do 21.06.2021r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA