Doceniamy najlepszych!!

Trzeba dużo samozaparcia, by nie opuścić żadnego dnia nauki szkolnej. Dlatego p. dyrektor Beata Ogłaza uhonorowała medalami osoby, którym ta sztuka się udała. Byli to: Karolina Bryła, Patryk Antończak, Sandra Szarzec, Natalia Kwiatkowska, Marta Chudy, Mateusz Kamiński, Jakub Hendzlik, Zuzanna Pawlikowska i Krystian Kuśmierek. Pani dyrektor nagrodziła również Kamila Kabzińskiego, który uzyskał najwyższą średnią w pierwszym semestrze tego roku szkolnego.