Dzień Ziemi

Każdego roku na całym świecie 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi (Earth Day), czyli ekologiczne święto naszej planety. Jest to idealna okazja, by przypomnieć sobie, że każdy z nas może dbać o środowisko, a odpowiednimi działaniami i postawami możemy zapobiegać jego zanieczyszczeniu.

Szerokie patrzenie na świat i jego ekologiczne problemy zaczyna się od małych kroków, by działać globalnie najpierw trzeba zacząć od siebie i budowania świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego.

Dzień Ziemi to moment, w którym warto porozmawiać z uczniami i uczennicami o tym, jak chronić klimat i środowisko, ale też, żeby pokazać młodym ludziom wagę współpracy – wewnątrz społeczności szkolnej, ale też szerzej. Takie uświadamianie należy zacząć jak najwcześniej. Uczniowie naszej szkoły na zajęciach uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, tworzyli prace plastyczne.

Odbyła się również gra terenowa oraz wspólne zabawy taneczne.