Informacja

  Dni 9 i 10 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.