Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym

Informuję, że dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów. częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)”, znajdującego się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/ w zakresie:

— harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

— zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacji prawnych,

— przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.

   

Z poważaniem

Dyrektor Delegatury

Alicja Janowska