JESTEŚMY DUMNI Z NASZEGO PATRONA!!!

W dniach od 13 do 17 marca wspólnie słuchaliśmy krótkich wypowiedzi patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II. Słuchaliśmy jak zachęcał nas, byśmy nie ustawali w modlitwie (tekst na poniedziałek), byśmy przez nią kształtowali swoje życie. Powierzaliśmy, przez jego wstawiennictwo, Matce Bożej uczniów naszej szkoły (słowo na wtorek) widząc w nich przyszłość naszego narodu. Razem wysłuchaliśmy słów zachęty do tego, by podjąć w swym życiu odpowiedzialnie zadania, wartości, które należy utrzymać i obronić (przesłanie na środę). Czytając Pismo Święte wysłuchaliśmy jego komentarza do biblijnego tekstu. Jego słowa zachęcały nas, byśmy nie ustali w drodze, mimo przeciwności jakie napotkamy, abyśmy siłę czerpali z doświadczenia, że Pan (Bóg) jest dobry (czwartkowe rozważania). Papież przypominał nam również, byśmy bronili krzyża, odpowiadali na miłość Jezusa wyrażoną w tym znaku (słowo na piątek). W odpowiedzi na to wezwanie, pisaliśmy swoje imiona na ramionach krzyża, umieszczonego na dekoracji wielkopostnej, witającej wchodzących do naszej szkoły. Dzieci z przedszkola zostawiały podpis w postaci odbitego śladu palca umoczonego w farbie (młodsza grupa), a ze starszej grupy dzieci pisały pierwsze litery ze swego imienia, czasem całe imię lub w dowolny sposób zostawiały ślad. Był to wyraz naszej wdzięczności Bogu za wysłużony nam dar zbawienia, za nasze chrześcijańskie korzenie. W czasach, gdy nasz Patron jest tak brutalnie atakowany, jako społeczność szkolna nosząca jego imię, chcemy wszystkim powiedzieć: JESTEŚMY DUMNI Z NASZEGO PATRONA, jego nauczanie jest wciąż dla nas aktualne i jesteśmy wdzięczni Bogu za dar jego życia. Św. Janie Pawle II módl się za nami.