KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY “MÓJ ŚWIAT BEZ PRZEMOCY 2021”

31. maja ogłoszono wyniki Międzyszkolnego Literacko-Plastycznego Konkursu “Mój świat bez przemocy” . Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Jana Pawła II w Bieżeniu. W konkursie uczestniczyło 8 szkół z terenu powiatu kłobuckiego. Wpłynęło 71 prac plastycznych w kategorii klas I-III oraz 15 prac literackich w kategorii klas IV-VIII. Gratulujemy  pomysłowości, wyobraźni i zaangażowania w twórczym działaniu wszystkim uczestnikom. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów nagradzając 15 prac plastycznych oraz 5 prac literackich. Fundatorem nagród była Gmina Wręczyca Wielka, a zadanie sfinansowane zostało z Funduszu Alkoholowego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2021 r. Bardzo dziękujemy za duże zainteresowanie i udział w konkursie mimo tych trudnych dla nas czasów  spowodowanych pandemią.