NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Od 3. lutego 2011 r., kiedy Sejm uchwalił ustawę o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, corocznie w dniu 1 marca oddajemy hołd żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego  podziemia, święto upamiętniające bohaterów, którzy oddali życie w obronie tradycji niepodległościowych, stawiając opór sowietyzacji i komunizacji Polski oraz podporządkowaniu jej ZSRS. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach. W trosce o upowszechnianie wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej, kształtowanie świadomości narodowej i odkrywanie prawdy historycznej, uczniowie naszej szkoły: Karolina Bryła i Kamil Kabziński z klasy siódmej oraz Nikola Sołtysiak i Kacper Biernacki z klasy ósmej wzięli udział w VI Wojewódzkim Konkursie Multimedialnym „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” organizowanym przez panią   Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jadwigę Wiśniewską. Uczniowie przygotowali ciekawe prezentacje multimedialne obejmujące działalność wybranych żołnierzy. Przedstawili ich godne naśladowania postawy. Ukazali w swoich pracach ich bohaterstwo i poświęcenie, walkę do końca życia, mimo wielu okrucieństw, których doświadczyli. Po rozstrzygnięciu konkursu, prace uczniów zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Tematykę żołnierzy niezłomnych omówiono na zajęciach koła historycznego. Uczniowie samodzielnie poszukiwali informacji na temat wybranych postaci, szczególnie cenne okazały się te, które dotyczyły osób działających lokalnie na naszym terenie. Zaprezentowanie przez uczniów informacji przyczyniło się do budowania dumy narodowej z bycia Polakiem i zachęciło do dalszych poszukiwań badawczych.

Bór Zapilski 

Pomnik poległych Kamienny pomnik usytuowany jest nieopodal skrzyżowania lokalnych dróg. Upamiętnia on siedmiu żołnierzy KWP, którzy stracili życie w dn. 26.08.1946 r. podczas potyczki z grupą operacyjną: Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, UB i MO. Na kamiennej płycie umieszczona jest inskrypcja komu pomnik jest poświęcony, a poniżej nazwiska i imiona poległych oraz trzy zdjęcia. Na podstawie pomnika murowanej z kamieni umieszczony jest herb Polski. Warto wiedzieć: 26.08.1946 r. we wsi Bór Zapolski oddział częstochowskiego Obwodu Konspiracyjnego Wojska Polskiego stoczył nierówną walkę z siłami komunistycznymi. Potyczka miała miejsce w gospodarstwie rodziny Płazów gdzie żołnierze KWP kryptonim “Napęd” schronili się po potyczce stoczonej pod wsią Bieżeń. Przebywających w stodole żołnierzy, którymi dowodził Stanisław Lisiecki “Jaguar” usiłowała ostrzec córka gospodarzy Maria Płaza, ale było już za późno. W nierównej walce zginęło siedmiu żołnierzy KWP: Stanisław Lisiecki „Jaguar”, Piotr Lisiecki „Śmigły”, Antoni Rubik „Wicher”, Włodzimierz Gorzelak „Cholewa”, Bolesław Rogalski, Stefan Jelonek oraz nieznany z nazwiska „Świstak”. Ofiarą cywilną była 32 letnia Maria Płaza. Po walce z poległych zdarto mundury i wywieziono w nieznane miejsce. Grób Marii Płazy znajduje się na tutejszym cmentarzu.  

Zachęcamy także do obejrzenia filmu: Żołnierze Niezłomni – Stanisław Sojczyński „Warszyc” kliknij