OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2020

 

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 123 latach Polska odzyskiwała niepodległość. Aby upamiętnić to ważne wydarzenie w ubiegły piątek został odśpiewany Hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego przez uczniów klas 1-3 i ich wychowawców.