Pismo Pani Dyrektor dotyczące zdalnej pracy oddziału przedszkolnego

Oddz. przedszkolny – pismo P._Dyr._05.05.20r.