Pomoc Ukrainie

Dziękujemy bardzo dzieciom i rodzicom za okazany dar serca. Przesyłka już wysłana na Ukrainę. Niech im teraz zdrowo rośnie! 🍅🥒
Koordynatorem akcji była p. Katarzyna Janik.