Spotkanie z przedstawicielem Policji

18 grudnia z uczniami naszej szkoły spotkała się przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku – pani Malwina Wiśniewska. tematem prelekcji było bezpieczeństwo  i odpowiedzialność karna nieletnich. Uczniowie starszych klas mieli możliwość wysłuchania informacji na temat konsekwencji prawnych wielu niewłaściwych zachowań. Zostali uwrażliwieni na czuwanie nad bezpieczeństwem swoim i innych osób. Mamy nadzieję, że ta lekcja wychowawczo – profilaktyczna przyczyniła się do zwiększenia świadomości naszych uczniów i pozwoli im uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, na które narażony jest młody człowiek we współczesnym świecie. Z uczniami klas  I – III pani aspirant omówiła zagadnienia związane z  bezpiecznym poruszaniem się w ruchu drogowym, cyberprzemocą oraz zagrożeń wynikających z zawierania znajomości w sieci.