SZKOLNY KONKURS “SERCE WALENTYNKOWE”

W związku z obchodami Dnia Zakochanych, Samorząd Uczniowski zorganizował Szkolny Konkurs Plastyczny na Serce Walentynkowe. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ciekawej i oryginalnej pracy dowolną techniką plastyczno-techniczną. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów klas I-VIII. Celem konkursu było rozwijanie poczucia estetyki, kreatywności i pomysłowości oraz dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego tradycji Święta Zakochanych, opartego na szacunku i poszanowaniu wartości, ideałów oraz przekonań drugiej osoby, a także ukazywanie uczniom właściwego znaczenia pojęcia miłość. W konkursie wzięło udział 49 uczniów reprezentujących wszystkie klasy. Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy. Laureatami konkursu zostali:
  • Jan Adamus z klasy I
  • Kornelia Paruzel z klasy I
  • Milena Kobyłkiewicz z klasy III
  • Szymon Chrząstek z klasy III
  • Milena Jabłońska z klasy IV
  • Marta Widera z klasy IV
  • Natalia Labocha z klasy VI
  • Nikola Labocha z klasy VI
Wszystkim tym osobom przyznano I miejsce. Zwycięzcy otrzymali upominki w postaci walentynkowego kubka z imieniem i pamiątkowego dyplomu. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!