🙏🏻Triduum ku czci św. Stanisława Kostki🙏🏻

Jak co roku, przygotowując się do święta Patrona dzieci i młodzieży – św. Stanisława Kostki – powierzaliśmy Jego orędownictwu naszych uczniów. Modliliśmy się wspólnie słowami:
Modlitwa o świętość życia Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy – w przyjaźni z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem Świętego Stanisława – przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Niech Święty uprasza potrzebne łaski naszym dzieciom i młodzieży.