Warsztaty historyczno-patriotyczne „Święta majowe”.

                                           Warsztaty historyczno-patriotyczne

                                                           „Święta majowe”

          W celu upamiętnienia wydarzeń związanych z datami 1,2 i 3 maja przeprowadzono w naszej szkole warsztaty historyczno-patriotyczne pod kierunkiem p. Anety Bryły zatytułowane „Święta majowe”. Zajęcia miały na celu kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u uczniów poszanowania i zainteresowań symbolami narodowymi oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce. Do udziału w warsztatach zaproszono chętnych uczniów z klas: I, IV, V, VI i VII. Łącznie w warsztatach udział wzięły  34 osoby. Po omówieniu treści historycznych związanych z omawianymi świętami, uczniowie wykonali piękne prace. Za aktywny udział w zajęciach, uczniowie otrzymali ocenę z historii i dyplom.

Wszystkim Patriotom, gratulujemy!