Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty.

Informacje dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku- kliknij

   

Wszystkim ósmoklasistom  życzymy powodzenia !