Wytyczne przeciwepidemiczne dotyczące organizacji pracy żłobków i przedszkoli od 06.05.2020r.

Oddz. przedszkolny – pismo P. Dyr._04.05.20r.   GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNYGŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY