Koło tańca ludowego i SKS

Koło tańca ludowego

Klasy 1-3:

Kasy 4-6

  • Oberek cz. 1 –kliknij
  • Oberek cz. 2- kliknij
  • Doskonalimy poznane kroki oberka. (Dla chętnych nakręcenie filmiku z tańca).
  • Oberek cz. 3- kliknij
  • Zumba- kliknij
   

SKS

klasy 1-3 :
klasy 4-6:
  • Odbicia sposobem górnym w siatkówce- kliknij
  • Odbicia sposobem dolnym w siatkówce- kliknij
  •  Zagrywka dolna- kliknij
  • Nauka i doskonalenie wystawy- kliknij
  • Nauka prawidłowego ustawienia w obronie.- kliknij