Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły:

mgr Beata Ogłaza

Wychowawcy klas:

 • Klasa I – mgr Aneta Bryła
 • Klasa II – mgr Iwona Karwala
 • Klasa III – mgr Ilona Jelonek
 • KLASA IV – mgr Katarzyna Janik
 • Klasa V – mgr Justyna Puchała
 • Klasa VI – mgr Jadwiga Soboniak
 • Klasa VII – mgr Joanna Wachowska
 • Klasa VIII – Olga Jabłońska

Oddział przedszkolny:

5-6- latki-  mgr Elżbieta Jeziorska

3-4- latki – mgr Urszula Duda- Pradela

mgr Magdalena Warzycha

     

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

 
 1. mgr Beata Ogłaza – dyrektor szkoły, logopedia
 2. mgr Ilona Jelonek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, świetlica
 3. mgr Aneta Bryła – edukacja wczesnoszkolna, historia, świetlica
 4. mgr Iwona Karwala – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia
 5. mgr Jadwiga Soboniak – matematyka, informatyka
 6. mgr Olga Jabłońska – język polski, biblioteka
 7. mgr Katarzyna Janik – religia
 8. mgr Joanna Wachowska – język angielski, technika
 9. mgr Danuta Sitek – język niemiecki, świetlica
 10. mgr Anita Ziomko- Nowak – wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
 11. mgr Dorota Janik – muzyka, plastyka
 12. mgr Justyna Puchała – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagogika
 13. mgr Marek Nowak – geografia, wos
 14. mgr Anna Garus – fizyka
 15. mgr Jolanta Staszczyk -chemia
 16. ks. Mariusz Janik – religia
 17. mgr Elżbieta Jeziorska – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
 18. mgr Urszula Duda- Pradela- wychowanie przedszkolne
 19. mgr Magdalena Warzycha- wychowanie przedszkolne