Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor szkoły:

mgr Jadwiga Soboniak

Zastępca dyrektora:

mgr Aneta Bryła

Wychowawcy klas:

 • Klasa I – mgr Iwona Karwala
 • Klasa II – mgr Ilona Jelonek
 • Klasa III – mgr Aneta Bryła
 • Klasa IV – mgr Joanna Wachowska
 • Klasa V – mgr Olga Jabłońska
 • Klasa VI – mgr Sandra Drzewiecka
 • Klasa VII – mgr Justyna Puchała
 • Klasa VIII -mgr Jadwiga Soboniak

Oddział przedszkolny:

5-6- latki-  mgr Elżbieta Jeziorska

3-4- latki – mgr Urszula Duda- Pradela

mgr Julia Hejno

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

 1. mgr Ilona Jelonek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, świetlica
 2. mgr Aneta Bryła – edukacja wczesnoszkolna, historia
 3. mgr Iwona Karwala – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia
 4. mgr Jadwiga Soboniak – matematyka, informatyka
 5. mgr Olga Jabłońska – język polski, biblioteka, WOS
 6. mgr Katarzyna Janik – religia
 7. mgr Katarzyna Kownacka – język angielski, świetlica
 8. mgr Joanna Wachowska – język angielski, technika
 9. mgr Anna Machalska – Spich – język niemiecki
 10. mgr Anita Ziomko- Nowak – wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa
 11. mgr Dorota Janik – muzyka, plastyka
 12. mgr Justyna Puchała – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 13. mgr Marek Nowak – geografia
 14. mgr Anna Garus – fizyka
 15. mgr Jolanta Staszczyk -chemia
 16. ks. Mariusz Janik – religia
 17. mgr Sandra Drzewiecka – pedagog, doradztwo zawodowe
 18. mgr Elżbieta Jeziorska – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
 19. mgr Urszula Duda- Pradela- wychowanie przedszkolne
 20. mgr Julia Hejno- wychowanie przedszkolne
Skip to content