Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor szkoły:

mgr Jadwiga Soboniak

Zastępca dyrektora:

mgr Aneta Bryła

Wychowawcy klas:

 • Klasa I – mgr Aneta Bryła
 • Klasa II – mgr Iwona Karwala
 • Klasa III – mgr Ilona Jelonek
 • Klasa IV – mgr Malwina Stefańska
 • Klasa V – Katarzyna Kownacka
 • Klasa VI – mgr Olga Jabłońska
 • Klasa VII – mgr Sandra Drzewiecka
 • Klasa VIII – mgr Justyna Puchała

Oddział przedszkolny:

5-6- latki-  mgr Elżbieta Jeziorska

3-4- latki – mgr Julia Hejno

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

 1. mgr Ilona Jelonek – edukacja wczesnoszkolna, geografia, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, świetlica;
 2. mgr Aneta Bryła – edukacja wczesnoszkolna, historia;
 3. mgr Iwona Karwala – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia;
 4. mgr Jadwiga Soboniak – informatyka, robotyka;
 5. mgr Olga Jabłońska – język polski, biblioteka, WOS;
 6. mgr Katarzyna Janik – religia;
 7. mgr Katarzyna Kownacka – język angielski kl. I – V, świetlica;
 8. mgr Martyna Krasucka – język angielski kl. VI – VIII
 9. mgr Anna Machalska – Spich – język niemiecki;
 10. mgr Anita Ziomko- Nowak – wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa;
 11. mgr Dorota Janik – muzyka, plastyka;
 12. mgr Justyna Puchała – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna;
 13. mgr Jolanta Leszczyńska – fizyka;
 14. mgr Jolanta Staszczyk -chemia;
 15. ks. Mariusz Janik – religia;
 16. mgr Sandra Drzewiecka – pedagog, doradztwo zawodowe;
 17. mgr Elżbieta Jeziorska – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne;
 18. mgr Julia Hejno- wychowanie przedszkolne;
 19. Paulina Szczypior – nauczyciel współorganizujący kształcenie.
Skip to content