Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor szkoły:

mgr Beata Ogłaza

Wychowawcy klas:

 • Klasa I – mgr Ilona Jelonek
 • Klasa II – mgr Aneta Bryła
 • Klasa III – mgr Iwona Karwala
 • KLASA IV – mgr Olga Jabłońska
 • Klasa V – mgr Agnieszka Skibińska
 • Klasa VI – mgr Justyna Puchała
 • Klasa VII – mgr Jadwiga Soboniak
 • Klasa VIII -mgr Katarzyna Kownacka

Oddział przedszkolny:

5-6- latki-  mgr Elżbieta Jeziorska

3-4- latki – mgr Urszula Duda- Pradela

mgr Magdalena Warzycha

 

 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

 

 1. mgr Beata Ogłaza – dyrektor szkoły, logopedia
 2. mgr Ilona Jelonek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, świetlica
 3. mgr Aneta Bryła – edukacja wczesnoszkolna, historia, świetlica
 4. mgr Iwona Karwala – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia
 5. mgr Jadwiga Soboniak – matematyka, informatyka
 6. mgr Olga Jabłońska – język polski, biblioteka, WOS
 7. mgr Katarzyna Janik – religia
 8. mgr Katarzyna Kownacka – język angielski
 9. mgr Agnieszka Skibińska – język niemiecki
 10. mgr Anita Ziomko- Nowak – wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
 11. mgr Dorota Janik – muzyka, plastyka
 12. mgr Justyna Puchała – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 13. mgr Marek Nowak – geografia
 14. mgr Anna Garus – fizyka
 15. mgr Jolanta Staszczyk -chemia
 16. ks. Mariusz Janik – religia
 17. mgr Elżbieta Jeziorska – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
 18. mgr Urszula Duda- Pradela- wychowanie przedszkolne
 19. mgr Magdalena Warzycha- wychowanie przedszkolne
 20. mgr Sandra Drzewiecka- pedagog
Skip to content