Szkolny zestaw podręczników

                            Szkolny  zestaw podręczników  na  rok  szkolny  2019/2020                                                                                dla  klasy  I
L.p   Przedmiot Tytuł/wydawnictwo/nr dopuszczenia do użytku Autor
1. Edukacja wczesnoszkolna Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I Wydawnictwa WSiP 492/3/2013 A.Banasiak, A.Burdzińska, E.Burakowska, J.Dymarska,M.Kołaczyńska, B.Nadarzyńska
2. Religia Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Wydawnictwo  Święty Wojciech AZ-11-01/10/PO-1/11 Ks prof  Jan Szpet,          Danuta Jackowiak
3. Język angielski Super  Sparks 1 Podręcznik  dla  szkoły  podstawowej/ Super Sparks 1 Zeszyt  ćwiczen Wydawnictwo  Oxford  University  Press  Polska  sp. z  o.o. 638/1/2013/2015 M.Szpotowicz,              M.Szulc-Kurpaska
    dla  klasy  II
L.p Przedmiot Tytuł/wydawnictwo/nr dopuszczenia do użytku   Autor
1. Edukacja wczesnoszkolna (Książki w pakiecie dla ucznia) Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie II Wydawnictwa WSiP 492/3/2013   “Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Podręczniki z ćwiczeniami. Klasa 2” Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne sp. z o.o. 518/2/2013 A.Banasiak, A.Burdzińska, E.Burakowska, J.Dymarska,M.Kołaczyńska, B.Nadarzyńska D.Kręcisz, B.Lewandowska
2. Religia Kochamy Pana Jezusa Wydawnictwo  Święty Wojciech AZ-12-01/10-PO-1/12 Ks prof  Jan Szpet,          Danuta Jackowiak
3. Język angielski Super  Sparks 2 Podręcznik  dla  szkoły  podstawowej/ Super Sparks 2 Zeszyt  ćwiczen Wydawnictwo  Oxford  University  Press  Polska  sp. z  o.o. 638/1/2014/2015 P.A.Davies,C.Graham, M.SZpotowicz,M.Szulc-Kurpaska
                                                                                                                                          dla  klasy  III  
L.p Przedmiot Tytuł/wydawnictwo/nr dopuszczenia do użytku   Autor
1. Edukacja wczesnoszkolna (Książki w pakiecie dla ucznia) Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie III Wydawnictwa WSiP 492/3/2013   “Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Podręczniki z ćwiczeniami. Klasa 3” Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne sp. z o.o. 137/3/2011 A.Banasiak, A.Burdzińska, E.Burakowska, J.Dymarska,M.Kołaczyńska, B.Nadarzyńska D.Kręcisz, B.Lewandowska
2. Religia Przyjmuję Pana Jezusa Wydawnictwo  Święty Wojciech AZ-13-01/10-KR-14/13 Ks prof  Jan Szpet,          Danuta Jackowiak
3. Język angielski Super  Sparks 3 Podręcznik  dla  szkoły  podstawowej/ Super Sparks 3 Zeszyt  ćwiczen Wydawnictwo  Oxford  University  Press  Polska  sp. z  o.o. 638/3/2014/2015 P.A.Davies,C.Graham, M.SZpotowicz,M.Szulc-Kurpaska
                                                                         dla  klasy  IV
L.p Przedmiot Podręcznik   Zeszyt  ćwiczeń
Tytuł/wydawnictwo/nr dopuszczenia do użytku Autor
1.  Język  polski “Słowa z uśmiechem” Wydawnictwo WSiP 551/1/2012/2015 Ewa Horwarth, Anita Żegleń
2. Język  angielski “Steps Forward” Podręcznik do szkoły podstawowej Oxford University Press Polska sp.z o.o. 741/1/2015   Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz   Zeszyt  ćwiczeń
3. Historia “ Klucz do historii” Wydawnictwo WSiP 510/1/2012/2014 Wojciech Kalwat, Małgorzata  Lis “ Klucz do historii” Autor: Małgorzata  Lis
4. Matematyka “Matematyka z  plusem” Wydawnictwo  GWO 340/1/2015/z1 “Matematyka z  plusem” wersja C
5. Przyroda “Tajemnice  przyrody” Nowa  Era 399/1/2011 Jolanta  Golonko “Tajemnice  przyrody”częś 1 i 2 Autorzy: Jolanta  Golonko,  Urszula  Moździerz,  Joanna Stawarz
6. Zajęcia komputerowe “Lubię  to” Wydawnictwo  Nowa  Era 729/1/2015 Michał  Kęska
7. Plastyka “ Do dzieła” Wydawnictwo  Nowa  Era 326/2011 J.Lukas, K.Onak
8. Muzyka “I gra muzyka” Nowa Era 569/2012 M.Gromek, G.Kilbach
9. Zajęcia techniczne “ Jak to działa” Cz. I Wydawnictwo Nowa Era 295/2010/2014 Lech Łabecki, Marta Łabecka
10.  Religia  “Zaproszeni  przez  Boga” AZ-21-01/10-KR-2/12 WAM   —————————   —————————————–
                                                                           dla  klasy  V
L.p Przedmiot Podręcznik   Zeszyt  ćwiczeń
Tytuł/wydawnictwo/nr dopuszczenia do użytku Autor
1.  Język  polski “Słowa z uśmiechem” Wydawnictwo WSiP 551/1/2012/2015 Ewa Horwarth, Anita Żegleń
2. Język  angielski “Steps Forward” Podręcznik do szkoły podstawowej Oxford University Press Polska sp.z o.o. 741/1/2015   Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz   Zeszyt  ćwiczeń
3. Historia “ Klucz do historii” Wydawnictwo WSiP 510/1/2012/2014 Wojciech Kalwat, Małgorzata  Lis “ Klucz do historii” Autor: Małgorzata  Lis
4. Matematyka “Matematyka z  plusem” Wydawnictwo  GWO 340/1/2015/z1 “Matematyka z  plusem” wersja C
5. Przyroda “Tajemnice  przyrody” Nowa  Era 399/1/2011 Jolanta  Golonko “Tajemnice  przyrody”częś 1 i 2 Autorzy: Jolanta  Golonko,  Urszula  Moździerz,  Joanna Stawarz
6. Zajęcia komputerowe “Lubię  to” Wydawnictwo  Nowa  Era 729/1/2015 Michał  Kęska
7. Plastyka “ Do dzieła” Wydawnictwo  Nowa  Era 326/2011 J.Lukas, K.Onak
8 Muzyka
9. Zajęcia techniczne “ Jak to działa” Cz. I Wydawnictwo Nowa Era 295/2010/2014 Lech Łabecki, Marta Łabecka
10.  Religia    “Zaproszeni  przez  Boga” AZ-21-01/10-KR-2/12 WAM P.A.Davies,C.Graham, M.SZpotowicz,M.Szulc-Kurpaska
11. Wychowanie do życia w rodzinie   ——————————————–   —————————————–
                                                                         dla  klasy  VI                                       
L.p Przedmiot Podręcznik   Zeszyt  ćwiczeń
Tytuł/wydawnictwo/nr dopuszczenia do użytku Autor
1.  Język  polski “Między  nami” Wydawnictwo GWO 445/3/2014 A.Łuczak,A.Murdzek  “Między  nami” cz.1 I 2  
2. Język  angielski Starland 2. Student ‘sbook EGIS  sp. z o.o.     V.Evans, J.Dooley Starland 2. Workbook and grammar
3. Historia “ Wczoraj i dziś” Nowa  Era G. Wojciechowski
4. Matematyka “Matematyka wokół nas” Wydawnictwo  WSiP 275/1/2010 Matematyka wokół nas cz.1 i 2
5. Przyroda “Na tropach przyrody” Nowa  Era   M.Braun, W. Grajkowski, M.Więchowski Zeszyt ćwiczeń
6. Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej kl.IV-VI Wydawnictwo  Migra 373/2011 G.Koba
9. Zajęcia techniczne “ Odkrywamy na nowo”część techniczna Wydawnictwo  Operon   J.Chrabąszcz U. Białka
10.  Religia    “Przemienieni  przez  Boga” Wydawnictwo WAM AZ-23-01/1-1   Red. Z.Marek
11. Wychowanie do życia w rodzinie   ——————————————–   —————————————–
                               Zestaw  podręczników  do  Oddziału  Przedszkolnego: “Odkrywam  siebie. Szkoła tuż, tuż.” W.Żaba-Żabińska “Odkrywam  siebie. Czterolatek” W.Żaba-Żabińska “Kolorowy start” 5,6 latki  W.Żaba-Żabińska “Kolorowy start” 4 latki  W.Żaba-Żabińska                                                                                                                                                   )