Historia

HISTORIA SZKOŁY KATOLICKIEJ W BIEŻENIU

Historia szkolnictwa na terenach naszej gminy sięga czasów Księstwa Polskiego. Już wtedy istniały tu tzw. Towarzystwa Szkolne – jedno z nich, najbogatsze, działało m. in. w Węglowicach. W latach 1820 – 1834 nauczyciel węglowicki ze swych wysokich dochodów opłacał dwóch pomocników uczących w Cisiu i Bieżeniu. Na przełomie lat pensje nauczycieli spadały, więc w roku 1851 zlikwidowano filie szkół chcąc w ten sposób uratować apanaże pracowników. Bez szkół filialnych Towarzystwo Weglowickie było organizacją działającą na rzecz szkoły w Węglowicach, skupiając środki finansowe wsi stowarzyszonych, nic za to nie dając.

Dopiero w 1931 roku w Bieżeniu ponownie rozpoczęła działalność jednoklasowa szkoła, do której uczęszczało 108 uczniów. Lekcje odbywały się w jednym pomieszczeniu wynajętego budynku.

Po drugiej wojnie światowej nauka odbywała się nadal w wynajmowanych od prywatnych właścicieli pomieszczeniach:

  • – dwie izby u p. Antoniny Pilarz
  • – jedna izba u p. Walentego Pilarza
  • – jedna izba u p. Władysława Bryły, leżących na obszarze Bieżenia, Kostrzyny i Kolonii Lesniczówki.

Taki stan rzeczy utrzymywał się do roku 1959. Na dzień 9 maja w szkole uczyło się 114 uczniów, podzielonych na siedem oddziałów klasowych. W wyniku usilnych starań lokalnego społeczeństwa w dniu 9 kwietnia 1959 roku rozpoczęły się prace przy budowie szkoły podstawowej w Bieżeniu, miesiąc później oficjalnie wbudowano kamień węgielny pod fundamenty budynku. Miał on powstać na okoliczność tysiąclecia Państwa Polskiego. Z powodu budowy społeczeństwo Bieżenia podjęło uchwałę o opodatkowaniu się w wysokości 3 % od dochodów oraz zadeklarowało po 150 złotych od każdej rodziny na rzecz Społecznego Komitetu Funduszu Budowy Szkoły. Również pobliskie instytucje, organizacje i osoby prywatne przeznaczyły środki pieniężne na rzecz budowy szkoły.

1 września 1960 roku oddano budynek do użytku. Na uroczystość nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszko przybyli przedstawiciele ówczesnych władz powiatowych i gminnych, mieszkańcy wsi, ludność okolicznych miejscowości i przede wszystkim młodzież szkolna.

Na przestrzeni lat szkoła osiągała wiele sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a jej kierownicy i dyrektorzy zawsze dbali o dyscyplinę pracy oraz podejmowali szereg działań mających na celu modernizację budynku szkolnego. W 1999 roku zaadoptowano nowe pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego.

Niestety w wyniku reformy oświaty szkoła miała zostać zamknięta. Jednak po wielu tygodniach niepewności o dalsze jej losy, 3 września 2001 r. z inicjatywy rodziców oraz dzięki pomocy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich i prezesa SPSK

ks. Stanisława Gancarka rozpoczęła swoją działalność PSP SPSK w Bieżeniu. Od tej pory każde ważne wydarzenie w życiu szkoły wiązało się z postacią ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka. 11 listopada 2001roku dokonał on uroczystego poświęcenia naszej placówki.

Z inicjatywy dyrekcji i rodziców powstało nowe ogrodzenie, boiska trawiaste i utwardzone, a budynek przeszedł gruntowną

termo modernizację i szereg prac konserwacyjnych. Została też wydatnie wzbogacona baza środków dydaktycznych. W roku 2002/2003

ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została wzbogacona nasza pracownia komputerowa. W roku 2006/2007

z udziałem środków organizacji katolickiej Renovabis została doposażona pracownia kształcenia zintegrowanego. Z Europejskiego Funduszu Społecznego pozytywnie został rozpatrzony wniosek MEN na pracownie informatyczną, dzięki czemu nasi uczniowie mogą rozwijać swoją wiedzę w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt komputerowy.

W szkole realizuje się Program Wychowawczy SPSK, którego myślą przewodnią są słowa „Kształcąc wychowujemy”. W szkole tworzy się wspólnotę uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

W roku szkolnym 2004/2005 społeczność PSP SPSK w Bieżeniu podjęła działania zmierzające do nadania imienia placówce. Ustalono, że patronem powinna być osoba, której życie, wyznaczone przez nią zasady są zgodne z jej misją. W czerwcu 2006 r. wiceprezes SPSK Maria Chodkiewicz wystąpiła z wnioskiem do Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego o nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Uwieńczeniem wielomiesięcznych działań był dzień 17 października 2006 r., kiedy odbyła się uroczystość nadania szkole imienia oraz poświęcenia sztandaru.

Uczniowie, pod kierunkiem swych nauczycieli, odnoszą sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, a nawet rejonowym.

Mają możliwość uczestniczenia w różnorakich zajęciach pozalekcyjnych.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w skład której wchodzą : Beata Ogłaza, Elżbieta Jeziorska, Urszula Duda- Pradela, Aneta Bryła, Ilona Jelonek, Iwona Karwala, Olga Jabłońska, Jadwiga Soboniak, ks. Zbigniew Krawczyk, Justyna Puchała, Dorota Popa, Marek Nowak, Dorota Janik, Zofia Świerkosz dokłada wszelkich starań, aby kształcić jednocześnie wychowując.

Skip to content