„Bo Babcia z Dziadkiem to nasze skarby”

W Szkole Podstawowej w Bieżeniu zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. W tym roku ta wspaniała impreza odbyła się 6 lutego. Na wstępie pani dyrektor Beata Ogłaza przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami.

W kolorowo udekorowanej sali dzieci przedstawiły piękny program artystyczny. W formie wierszy i piosenek złożyły dziadkom  i babciom życzenia. Oprócz montażu słowno – muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Po części artystycznej dzieci obdarowały swoich ukochanych gości słodkimi upominkami.