Czas rozwinąć skrzydła…

Czas rozwinąć skrzydła…- o motto apelu przygotowanego przez klasę ósmą na zakończenie nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieżeniu. Uczniowie przygotowali krótkie inscenizacje i podziękowali dyrekcji szkoły, wszystkim nauczycielom, obsłudze szkoły oraz swoim rodzicom  za trud włożony w ich edukację i wychowanie.