Dni otwarte w ZS nr 1 w Kłobucku

10 marca uczniowie klasy VIII uczestniczyli w dniach otwartych ZS nr 1 w Kłobucku. Podczas tej wizyty mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/24, warunkami rekrutacji oraz bazą dydaktyczną szkoły i warsztatów szkolnych.

Nauczyciele wraz z uczniami prezentowali poszczególne kierunki kształcenia.
W roku szkolnym 2023/2024 w liceum ogólnokształcącym proponowane są trzy profile:
a) klasa mundurowa (policyjną lub strażacką) – rozszerzone: j. angielski, geografia,
wiedza o społeczeństwie; dodatkowo: „edukacja mundurowa” (w zakresie zagadnień prawnych, policyjnych i pożarniczych, elementów samoobrony i strzelectwa sportowego; ponadto: pływanie; pierwsza pomoc, zajęcia terenowe i in.);
b) klasa sportowa (siatkówka, koszykówka, piłka nożna) – rozszerzone: j. angielski, biologia, geografia, dodatkowo: „historia sportu” i większa ilość zajęć sportowych
c) klasa humanistyczna – rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia, dodatkowo: zajęcia artystyczne
i kulturoznawstwo.
Technikum nr 1 w ZS oferuje najszerszą ofertę spośród szkół ponadpodstawowych powiatu kłobuckiego. Kształci w zawodach:
 technik budownictwa – kwalifikacje z zakresu: organizacji robót budowlanych, sporządzanie kosztorysów, wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, z elementami architektury
i projektowania 3D,
 technik ekonomista – kwalifikacje: prowadzenie dokumentacji, spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej firmy, z elementami zarządzania firmą,
 technik grafiki i poligrafii cyfrowej – kwalifikacje: tworzenie prac graficznych
i publikacji cyfrowych, wykonywanie cyfrowych druków 2D i 3D, z elementami multimediów,
 technik informatyk – kwalifikacje: zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi, tworzenie
i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, z elementami projektowania CAD, w ramach tego kierunku planowany jest oddział przygotowania wojskowego,
 technik logistyk – kwalifikacje: obsługa magazynów, zarządzanie transportem, z elementami zarządzania firmą,
 technik mechanik profil CNC – kwalifikacje: użytkowanie obrabiarek skrawających, organizacja
i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, w programie: zajęcia certyfikujące CNC,
 technik pojazdów samochodowych – kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych oraz obsługa pojazdów samochodowych, w programie nauka jazdy- kat. „B”,
dodatkowo: komputerowe systemy diagnostyczne,
 technik usług fryzjerskich – kwalifikacje: wykonywanie usług fryzjerskich, projektowanie fryzur,
z elementami usług kosmetycznych,
 technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje: przygotowywanie i wydawanie dań, organizacja żywienia i usług gastronomicznych, z elementami dietetyki i żywienia zbiorowego.
Uczeń technikum może wybrać dodatkowo edukację mundurową.
Szkoła zapewnia:
– kształcenie zawodowe w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach branżowych oraz własnych warsztatach szkolnych,
– okresowe praktyki krajowe i zagraniczne w zakładach pracy.
Szkoła proponuje także naukę w zawodach (Branżowa Szkoła I Stopnia):
• kucharz – przygotowywanie i wydawanie dań,
• mechanik pojazdów samochodowych – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
• operator obrabiarek skrawających – użytkowanie obrabiarek skrawających.
Uczniowie technikum pojazdów samochodowych i Branżowej Szkoły I Stopnia – mechanik pojazdów samochodowych realizują zajęcia z przedmiotu nauka prawa jazdy kat. B.