Egzamin ośmioklasisty

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia uczniowie klasy ósmej przystąpili do pierwszych w swoim życiu poważnych egzaminów: z  języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego.

 

Egzaminy te mają  sprawdzać wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Ich wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

 

Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki naszych uczniów!!