Europejski Tydzień Sportu

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok!

W ramach ETS nasi uczniowie wzięli udział w meczu piłki nożnej, rajdzie rowerowym, zajęciach na siłowni oraz ćwiczeniach podczas aktywnych przerw.

Poniżej przedstawiamy kilka migawek z tego wydarzenia w naszej szkole.