Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Te słowa wypowiedziane przez „największego z rodu Polaków” stały się myślą przewodnią Szkolnego Konkursu Wiedzy o Świętym Janie Pawle II, przeprowadzonego 18.10.2016 r. w naszej szkole.
Celem  konkursu było pogłębienie wiedzy na temat życia i nauczania Świętego Jana Pawła II oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o nauczanie naszego wielkiego rodaka.

Zwyciężczynią konkursu została Karolina Bryła, drugie miejsce zajęła Julia Mielczarek, a trzecie – Dawid Paruzel. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu a pozostałym uczniom szkoły życzymy , aby w przyszłości opanowali wiedzę o Janie Pawle II na równie wysokim poziomie!