Lodowisko

Uczniowie naszej szkoły propagują różne formy spędzania wolnego czasu. Jedną z nich jest doskonalenie,a dla niektórych, nauka umiejętności jazdy na łyżwach. W tym celu grupa uczniów  opieką pań: Olgi Jabłońskiej, Jadwigi Soboniak i Justyny Puchała udała się na lodowisko w Blachowni.  Celem wyjazdu było wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej jak również propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczniowie poprzez sport i rekreację mogli rozwijać swoje zainteresowania i zamiłowania, pokonywać własne słabości i lęki, hartować i uodparniać organizm. Wyzwaniem było również utrwalenie właściwych postaw opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika. Założone cele zostały osiągnięte. Uczniowie poprzez nakład pracy i samozaparcie wzbogacali swoją osobowość,  podnosili sprawność fizyczną a także uczyli się współdziałać w zespole, co widać na załączonych fotografiach…