Mój autorytet sportowy

Wyszukiwanie w różnych źródłach informacji o wybitnych polskich sportowcach i wykonanie gazetki tematycznej to jedno z zadań projektu promującego czytelnictwo pod hasłem „Przygoda z książką”, który jest realizowany w naszej szkole. Koordynatorem projektu jest p. Olga Jabłońska, natomiast zadania z nim związane realizowane są przez nauczycieli na wszystkich przedmiotach. W galerii prezentujemy gazetki wykonane przez uczniów klasy VI w ramach zajęć wychowania fizycznego.