Ogłoszenie w sprawie naboru dzieci do oddziału przedszkolnego

Dyrekcja

Publicznej Szkoły Podstawowej

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieżeniu

ogłasza

nabór dzieci do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2017/2018.

Karty zgłoszeń do oddziału przedszkolnego wydawane są w sekretariacie szkoły

lub u wychowawców grup.