Pasowanie na czytelnika

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem.”
                                                Kornel Makuszyński 

 

7 marca 2018 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów należących do Koła Literacko – Teatralnego. Dzieci dowiedziały się również, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić czytając je.
Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani Olga Jabłońska – opiekun szkolnej biblioteki – encyklopedią dokonała pasowania każdego z uczniów. Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej podpisali karty czytelnika, a pamiątkowy dyplom, który otrzymali będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu. Nasi nowi czytelnicy dostali zakładki do książki i drobne upominki.
Największą radość dla pierwszaków stanowiło wypożyczenie pierwszej w życiu książki. Oby zawsze z takim zapałem, jak w dniu dzisiejszym wracali do biblioteki i byli jej częstymi gośćmi.

Zakończenie uroczystości stanowił słodki poczęstunek przygotowany również przez członków Koła Literacko – Teatralnego.