Podsumowanie Tygodnia Wychowania

W dniach 11- 15 września w szkole obchodziliśmy Tydzień Wychowania. Założeniem projektu było zwrócenie większej uwagi na osoby wokół nas. Pierwszego dnia uczniowie w sposób szczególny starali się używać zwrotów grzecznościowych, takich jak: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję , przepraszam. W środę odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny „Ja i moje zainteresowania”. Spośród 39 prac komisja nagrodziła prace Klaudii Kiepury ( I miejsce w kategorii klas I – III), Mai Paruzel (wyróżnienie), Wiktorii Ligudzińskiej ( I miejsce w kategorii klas IV- VII) oraz Julii Mielczarek (wyróżnienie). W czwartek zbieraliśmy nakrętki dla Miłosza. W każdej klasie została wyróżniona osoba, która przyniosła ich najwięcej. Byli to: Nadia Dymarczyk, Amelia Parkitna, Maja Szulc, Kinga Konieczna, Kacper Biernacki, Fabian Knop, Julia Mielczarek. W piątek rozstrzygnięty został klasowy konkurs na wykonanie najciekawszego stroju ekologicznego. Zwycięzcami zostali: Alan Żurkowski, Izabela Czaja, Maja Szulc, Zuzanna Bulik, Wiktoria Ligudzińska, Kacper Żurkowski, Nikola Sośniak.