Próbna ewakuacja

W dniu 8 października miała miejsce w szkole próbna ewakuacja.
Praktyczne ćwiczenia przygotowywały uczniów do właściwego zachowania na wypadek zagrożenia, a w szczególności do prawidłowego rozpoznania i zareagowania na sygnał alarmowy oraz do sprawnego korzystania z dróg ewakuacyjnych znajdujących się w szkole.