Próbna ewakuacja

12 października  w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja, która przeprowadzona została pod czujnym okiem przedstawicielki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – kpt. mgr.inż. Kamili Pudło. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru.
Około godziny 11, po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami, zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji”, przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek, z którego wynikało, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.
W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki, pracownicy administracji i obsługi.
Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została  Pani Dyrektor szkoły, która odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.