Próbny egzamin ośmioklasisty

Drodzy Uczniowie klasy VIII!

Szanowni Rodzice!

 

W dniach 30.03-01.04.2020r. uczniowie klasy VIII wezmą udział w próbnym Egzaminie ósmoklasisty. W poszczególne dni na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej od godziny 9.00 będą dostępne do pobrania arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

(j. polski, matematyka, język angielski). Każdego dnia uczniowie będą mieli czas na samodzielne pobranie arkuszy egzaminacyjnych (arkusz standardowy 100; a następnie od godziny 9.15 rozpoczną samodzielne rozwiązywanie testów egzaminacyjnych w czasie przewidzianym na konkretny przedmiot:

  • j. polski – 9.15-11.15 ( wydłużenie 9.15-12.15)
  • matematyka – 9.15-10.55 (wydłużenie 9.15-11.45)
  • j. angielski – 9.15-10.45 (wydłużenie 9.15-11.30)

Po tym czasie będą mieli około 10 minut na wykonanie zdjęć rozwiązań i przesłanie ich na adres e-mail nauczyciela przedmiotu.

Udział w próbnym Egzaminie ósmoklasisty pozwoli uczniom ocenić poziom opanowanej wiedzy. Uzyskane wyniki będą podane uczniom do wiadomości po sprawdzeniu.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty.