Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Dyrekcja

Publicznej Szkoły Podstawowej

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieżeniu

ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego.

Wnioski zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły lub

u wychowawców grup.