Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Dyrekcja

Publicznej Szkoły Podstawowej

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieżeniu

ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego.

Wnioski zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców grup.