Ślubowanie klasy pierwszej

Pasowanie na ucznia to uroczystość o znaczeniu bardziej symbolicznym niż formalnym, podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej.

Ten zwyczaj szkolny nawiązuje zapewne do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza,  podczas której giermek otrzymywał miecz i pas, stając się rycerzem. Od tego pasa właśnie pochodzi nazwa pasowanie na ucznia tudzież rycerza. Pasowanie na ucznia zawiera w sobie niejako pewną analogię do tego wydarzenia, gdyż centralnym jego punktem obok złożenia przyrzeczenia jest dotknięcie wielkim (najczęściej papierowym) ołówkiem lub piórem ramienia każdego dziecka przez dyrektora szkoły, które jest oficjalnym aktem przyjęcia w poczet uczniów. Zamiast pasa i miecza uczniowie otrzymują najczęściej dyplomy i drobne upominki.

 

 

Dzień 24 października w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszej klasy. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Bieżeniu.

   Uczniowie klasy I przygotowali program artystyczny, w którym miały do wykonania kilka zadań. Następnie pani dyrektor dokonała pasowania pierwszaków na uczniów. Uczniowie klasy I otrzymali także dyplomy oraz upominki.

     Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, udaliśmy się do domów.