Świat w dłoniach

Na zajęciach koła Spotkanie ze sztuką omawiano temat związany z uwrażliwianiem uczniów na kulturę i sztukę. Czytano teksty mające posłużyć jako inspiracja do aktywnego poszukiwania i poszerzania wiedzy o tradycji kulturowej własnego regionu, kraju i świata. W trosce o prawidłowy rozwój i kształtowanie wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka, a także umiejętności dostrzegania i poszanowania różnorodności przeprowadzono zajęcia zatytułowane „Świat w dłoniach”. Podczas lekcji uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat życia osób niepełnosprawnych. Dowiedzieli się w jaki sposób osoby niewidome radzą sobie w życiu, a nawet w obcowaniu z dziełami sztuki. Wymieniali zmysły, które zastępują niewidomym wzrok. Zwrócono szczególną uwagę na docenianie i umiejętność korzystania z tego kim jesteśmy i co posiadamy oraz dostrzegania tego, co ważne – niesienie pomocy potrzebującym. Jako podsumowanie tematu uczniowie wykonali roboty wielofunkcyjne dla osób niepełnosprawnych, które mogłyby ułatwić im funkcjonowanie w otaczającym ich świecie.