„Szkoła do hymnu”

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 środowisko szkolne wspólnie zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego, dając tym samym wyraz szacunku do Ojczyzny, polskiej historii i narodowych tradycji. Akcja „Szkoła do hymnu” odbywała się w tym roku po raz szósty.

„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji, która rozpoczęła się w 2018 r. Od początku cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Do akcji włączają się także placówki polonijne z całego świata.