„Umiem pływać”

23 lutego uczniowie klas I – III rozpoczęli realizację projektu pod hasłem „UMIEM PŁYWAĆ” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zajęcia te są doskonałą formą zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych. Pozwalają na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z małych miasteczek oraz wsi. Promują  zdrowy i aktywny styl życia. Wpływają pozytywnie na prawidłową postawę ciała oraz relacje z rówieśnikami. Są doskonałym sposobem na wyłonienie talentów pływackich oraz zachęcenie dzieci do korzystania z  tej formy aktywności ruchowej. Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki. Dzieciaki edukowane są w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z pierwszych zajęć!!