Warsztaty ekologiczne

23 kwietnia, z okazji Dnia Ziemi, w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne.

Ze względu na coraz bardziej uporczywy i zauważalny w skutkach problem smogu w powietrzu nad Polską, uczniowie z klasy  IV – VII wzięli udział w warsztatach edukacyjnych pt. „Smog nasz śląski, czyli o zdrowiu zaklętym w każdym oddechu”. Zajęcia prowadzili edukatorzy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie.

Celem tych zajęć była wnikliwa analiza pojęcia smogu jako zjawiska nienaturalnego. Poznaliśmy rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływ na środowisko. Mówiliśmy także o ekologicznym korzystaniu z pieców, aplikacjach jakości powietrza na smartfony oraz planach poprawy jakości powietrza w naszym województwie.Otrzymaliśmy także listę linków do stron omawiających w sposób rzetelny temat smogu. Zajęcia były bardzo ciekawe. Początkowo miały formę pogadanki opartej o prezentację, a następnie odbyły się zajęcia warsztatowe, które miały na celu utrwalenie zdobytej wiedzy oraz uporządkowanie jej poprzez samodzielne stworzenie mapy myśli.

W trakcie warsztatów została nam ukazana skala problemu, skutki, ale także sposób w jaki możemy zapobiegać zjawisku smogu. Zajęcia dały nam dużo do myślenia i pokazały, że perspektywa nie jest optymistyczna. Zanieczyszczone powietrze jest wszędzie i nie ma gdzie się przed nim ukryć.

Niestety smog naprawdę wywiera negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Uczniowie klas I – III poznali zwyczaje bocianów, ich gatunki, sposoby przemieszczania się.

Bocian jest narażony na cały szereg zagrożeń powodowanych przez człowieka i jego działalność. Należą do nich m.in.: obniżenie poziomu wód gruntowych, melioracje odwadniające, przekształcenia użytków zielonych w pola uprawne, „zadrutowanie krajobrazu”, zmiany pokryć dachowych i związane z tym przenoszenie się bocianów na czynne słupy energetyczne, stosowanie w rolnictwie plastikowych sznurków używanych do wiązania siana i słomy. Bocian jest gatunkiem bezpośrednio reagującym na zmiany środowiska, a zwłaszcza na zmieniającą się dostępność zasobów pokarmowych. Wszelkie zmiany w środowisku mają bezpośredni wpływ na efekty lęgów u tego gatunku.

Stojący bocian biały mierzy około 80 cm. Masa ciała dorosłego ptaka wynosi od 2,7 do 4,5 kg, a rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2 m.

Pokarm bociana stanowią wyłącznie zwierzęta, które należą do różnych grup systematycznych. Ofiarami są m.in. płazy, gryzonie, ssaki owadożerne (np. krety), duże owady (np. szarańczaki, chrząszcze), ryby, dżdżownice a czasami gady czy pisklęta lub jaja ptaków. Skład bocianiej diety zmienia się w zależności od rejonu, pory roku oraz od panujących warunków.

Z zimowiska powracają ptaki w ostatnich dniach marca lub w kwietniu. Tuż po przylocie poprawiają swoje stare gniazda lub przystępują do budowy nowych. Dojrzałość płciową osiągają w wieku 3-5 lat i wówczas po raz pierwszy przystępują do lęgu. Pierwsze jaja składają na ogół w drugiej dekadzie kwietnia. W gnieździe znajduje się najczęściej od 3 do 6 jaj, które są wysiadywane na zmianę przez obydwa ptaki. Inkubacja trwa 33-34 dni, a po 60-65 dniach młode bociany opuszczają gniazda. W zależności od daty przystąpienia do lęgu wylot młodych jest rozciągnięty od pierwszej dekady lipca do pierwszej dekady września. Bociany spędzają w naszym kraju około 5 miesięcy, po czym już od połowy sierpnia odlatują na zimowiska w Afryce. Jako pierwsze odlatują ptaki które w danym roku nie odbywały lęgu oraz młode.

Bocian biały  jest gatunkiem chronionym na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody, Konwencji Bońskiej, Berneńskiej, Ramsarskiej, a także wymienianym w tzw. Dyrektywie Ptasiej Unii Europejskiej. Polska jest krajem, w którym gniazduje największa światowa populacja (w roku 2004 gniazdowało w Polsce około 50 000 par bociana białego).Bocian jest narażony na cały szereg zagrożeń powodowanych przez człowieka i jego działalność. Należą do nich m.in.: obniżenie poziomu wód gruntowych, melioracje odwadniające, przekształcenia użytków zielonych w pola uprawne, „zadrutowanie krajobrazu”, zmiany pokryć dachowych i związane z tym przenoszenie się bocianów na czynne słupy energetyczne, stosowanie w rolnictwie plastikowych sznurków używanych do wiązania siana i słomy. Bocian jest gatunkiem bezpośrednio reagującym na zmiany środowiska, a zwłaszcza na zmieniającą się dostępność zasobów pokarmowych. Wszelkie zmiany w środowisku mają bezpośredni wpływ na efekty lęgów u tego gatunku.