Wielki Post

Wielki Post to czas, który wzywa nas, byśmy w naszym sercu zrobili miejsce dla Boga.
W jaki sposób możemy stworzyć w sobie wielkopostną przestrzeń na Boże działanie? Można przez trzy tradycyjne praktyki wielkopostne (inaczej zwane dobrymi uczynkami), czyli: modlitwę, post i jałmużnę.
Od dzisiaj w naszej szkolnej społeczności zachęcamy do podejmowania postanowień wielkopostnych, czy wykonywania dobrych uczynków, których propozycję będziemy codziennie podawać.
Życzymy wszystkim wytrwałości w czynieniu tych małych kroków prowadzących nas do Zmartwychwstania!