Wirusoochrona

W ostatnim czasie z uczniami klas I- III przeprowadzone zostały zajęcia w ramach akcji profilaktyczno- edukacyjnej ,,Wirusoochrona”. Uczniowie przypomnieli sobie o konieczności stosowania zasad higieny osobistej oraz znaczącej roli higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. Przeprowadzone działania dotyczyły prawidłowego mycia rąk, podstawowych zasad zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, dostosowania ubioru do warunków pogodowych.