Wybory do SU

Wraz z rozpoczęciem roku szklonego pracę zaczyna nowy samorząd szkolny. W wyniku wyborów przewodniczącą została Julia Mielczarek, jej zastępcą – Kacper Biernacki, sekretarzem – Nikola Sośniak. Opiekę nad pracą samorządu objęły panie: Aneta Bryła, Joanna Wachowska i Jadwiga Soboniak.