Zajęcia z robotyki w klasie pierwszej

Robotyka pomaga rozwijać posiadane predyspozycje, np. uważność, myślenie analityczne,
kreatywność i zdolności matematyczne. Jest dziedziną dedykowaną każdemu, kto
interesuje się otaczającym go światem, chce usprawnić i udoskonalić niektóre
z codziennych czynności (np. poprzez zautomatyzowanie obowiązków domowych) albo
marzy o pracy, która pomaga ludziom żyć bezpieczniej, bardziej komfortowo. Tak tworzą swoje pierwsze roboty uczniowie klasy I: