Dni Gminy Wręczyca Wielka

11 czerwca nasi uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas I Dni Gminy Wręczyca Wielka. Przy licznie zgromadzonej publiczności zatańczyli krakowiaka, trojaka oraz belgijkę. Pokaz został nagrodzony gromkimi brawami!!