Uroczystość św. Antoniego

11 czerwca uczniowie szkoły, ich rodzice, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Bieżenia wzięli udział w uroczystej Mszy św., podczas której modliliśmy się za naszą wspólnotę. Tradycją przy tym wydarzeniu stało się poświęcenie motocykli oraz loteria fantowa.  Uczniowie i przedszkolaki zaprezentowali swoje umiejętności taneczne.