Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieżeniu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, w którym podkreślamy wiodącą rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. 
W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i rodzice .
Spotkanie rozpoczęły życzenia złożone przez panią dyrektor Beatę Ogłaza, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty, następnie ks. Zbigniew Krawczyk rozpoczął wspólną modlitwę.Uczniowie przygotowani przez p. Joannę Wachowską z humorem przedstawili scenki z życia szkoły i wręczyli nauczycielom ordery.
Popłynęło również wiele ciepłych i miłych słów w kierunku naszych nauczycieli od p. Anny Wineckiej, przewodniczącej Rady Rodziców, która w imieniu rodziców wyraziła wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków.